Privacyreglement


Polikliniek voor Dermatologie Amsterdam waarborgt dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor de specialisten en medewerkers die zich bezighouden met uw behandeling.
Binnen onze kliniek wordt een privacyreglement gehanteerd. Dit reglement is op te vragen bij de receptie.