Tarieven


Meestal komt u bij ons onder behandeling na verwijzing door uw huisarts of medisch specialist. Bijna alle behandelingen vallen onder uw basisverzekering als medisch specialistische zorg van het specialisme dermatologie.
Indien u een behandeling wenst die niet wordt gedekt door uw zorgverzekering is een verwijzing niet noodzakelijk.

In Nederland wordt medisch specialistische zorg gefactureerd aan de hand van de DBC-systematiek. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Uw DBC-zorgproduct wordt bepaald door een landelijk systeem op basis van de diagnose en de gemiddelde behandeling die hiervoor benodigd is.
Indien uw zorgverzekeraar geen contract met onze polikliniek heeft afgesloten geldt onze algemene prijslijst (zie onze passantentarieven). Momenteel hebben wij geen zorgcontract met Menzis, Anderzorg en Zorg & Zekerheid.
Er bestaat een kans dat u zelf een gedeelte zult moeten bijbetalen. Wij raden u aan om bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding van uw behandeling bij onze polikliniek evenals het eigen risico van uw polis.

Klik hier voor onze passantentarieven. 

Klik hier voor prijslijst behandelingen niet verzekerde zorg.