Tarieven


Meestal komt u bij ons onder behandeling na verwijzing door uw huisarts of medisch specialist. Bijna alle behandelingen vallen onder uw basisverzekering als medisch specialistische zorg van het specialisme dermatologie.
In Nederland wordt medisch specialistische zorg gefactureerd aan de hand van de DBC-systematiek. DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Uw DBC-zorgproduct wordt bepaald door een landelijk systeem op basis van de diagnose en de gemiddelde behandeling die hiervoor benodigd is.

Indien uw zorgverzekeraar geen contract met onze polikliniek heeft afgesloten geldt onze algemene prijslijst (zie onze passantentarieven). Momenteel hebben wij geen zorgcontract met Menzis en Anderzorg.
Er bestaat een kans dat u zelf een gedeelte zult moeten bijbetalen. Wij raden u aan om bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding van uw behandeling bij onze polikliniek evenals het eigen risico van uw polis.

Klik hier voor onze passantentarieven. 

Klik hier voor prijslijst behandelingen niet verzekerde zorg.


Voor consult bij de dermatoloog is altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, ook als het niet vergoede zorg betreft. Cosmetische ingrepen worden niet vergoed door uw ziektekostenverzekering.

Indien behandeling niet wordt gedekt is een verwijzing Wel noodzakelijk.


uitroep

Let er op,  dat u bij alle zorgverzekeraars wel een eigen risico heeft. In 2023 moet u tenminste €385,- eigen risico betalen.